AİLE EĞİTİMİ

Bu terapiler ailenin merkeze ilk geldiği günden itibaren devam ettiği süre boyunca yapılır. Burada verilen eğitimin evde de desteklenmesi için aileler sürekli bilgilendirilir. Ailenin çocuğunu kabullenmeme, durumundan dolayı aşırı hoşgörü-korumacı olma, çocuk için yeterli çabayı göstermeme gibi problemlerinin çözülmesine çalışılır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin aile ile olan etkileşimi, iletişimi en üst seviyede olmalıdır. Çünkü çocuklara uygulanan programın birinci elden takipçisi ailelerdir. Bu nedenle bu iletişim ve etkileşimi kararlı ve tutarlı biçimlerde sürdürmek çocuğumuzun eğitim ve rehabilitasyonu için önem kazanmaktadır.

Bireysel eğitime devam eden engelli çocuk, sosyal çevrede aile içinde davranış problemleri yaşıyorsa; aile psikolog önderliğinde AİLE EĞİTİMİ’ne alınır.

Eğitimde ;

şeklinde sorulara cevap bulunur.

Engelli çocuğa sahip ebeveynlerle Grup Terapileri yapılır.

Bu terapilerde ;

Bu amaçla özel veli görüşmeleri, toplantılar, seminerler düzenlenir, bu seminerler meslek alanları tarafından görsel ve işitsel uyaranlar (slayt, video v.b) eşliğinde sunulur.

Ayrıca veli panosu, bülten, el broşürü gibi yayın hizmetleri ile aile bilgilendirilir.

Engelli çocuk doğumunu önlemek için bilgilendirme, engelli olmamak için alınacak önlemler ve dikkat edilecek hususlar konusunda aile ve toplumu bilgilendirmek faaliyetlerimiz arasındadır