Dikde Pare (Dil ve Konuşma)

Eğitimin Amacı: Dikde, konuşma gecikmesi olan çocuklara yönelik uygulanan dil ve konuşma eğitimi metodudur. Dil gecikmesi ve dinleme bozukluğu düşünülen çocuklarda 18 aydan itibaren yürütülmeye başlanmaktadır. Sınır düzey, YGB ve nörolojik gelişim gecikmesi olan çocuklarda da dil gelişimini destekleyici metod olarak kullanılmaktadır.

Eğitimin İçeriği: Öncelikle konuşma gecikmesi olan çocuklara yönelik uygulanmaktadır. Dil gecikmesi ve dinleme bozukluğu düşünülen çocuklar ile gelişim geriliği, uyaran eksikliği, yaygın gelişimsel bozukluk spektrumu hastalıkları ve nörolojik-genetik-metabolik hastalıkları olan çocuklarda da 18 aydan itibaren dil gelişimini destekleyici metot olarak uygulanabilir.

PARE NEDİR ?

Plansız anı resimleme (PARE), gerçek hayat ev_merkezli işitme, dil ve konuşma terapisi yöntemidir. Doğal yaşam içinde yaşanan olayın resminin çizilerek kelimeyi çağrışım yoluyla bellekte tutmayı ve öğrenmeyi gerçekleştirir. PARE yeni kelime ve kelimenin anlamını öğretme eğitimidir. Yaşanılan gerçek olayda öğretilen kelimeye ait konuşma sesleri, görüntüsü ve yaşanılan olayın duygusunun birlikte hafızaya kaydedilmesidir.

Program; işitsel sistemin nörolojisi (iç kulak/koklea, işitme siniri, lateralleminiskus, inferiorkollikulus, medialgenigulat badi, kortekste Heschl’sgyrus) ve fizyoloji fonksiyonunun işleyişine göre hazırlanmıştır.

Yöntemin iki prensibi bulunmaktadır.

Dinleme yoluyla konuşma seslerini tanıma (şiddet, frekans, süre, seslerin sırası, cümle içinde kelimeleri oluşturan sesler, bu seslerin sırası, kelimeler arasındaki boşluklar )

Resimden yaşanan olay ile ilgili soru ve cevapları (karşılıklı konuşmaların ) hatırlama, (ne,nerde, kiminle, ne zaman vs.) ve söyleme.

Üç aşaması vardır:

Plansız anı Resimleme_PARE
Konuşma Sesleri Gelişimi Eğitimi
Konuşma sesleri Frekansı Eğitimi , bu üç aşama DİKTE olarak anılmaktadır.

PARE’de işitsel Yollarda Konuşma Sesleri ve Anlamlarının işlenmesi :

1)Seçici dinleme, ses ve görüntünün eşleştirilmesi, seslerin işitsel yollarda iletimi: Yaşanan bir çok olaya ait kelimelerden, öğretilmek istenen kelimenin seçilmesi

2)Sinyalin işitsel analizi( işitme yoluyla seslerin süresi, frekans, şiddet, ritmini alma): PARE’de çizilen resimdeki soru ve cevapları sürekli dinleme

3)İşitsel yolları sürekli uyararak, flu, belli belirsiz olan uyaranın netleşmesi: PARE’de çizilen resimdeki soruyu çocuk cevap verene kadar sorma