UZAY TERAPİ

Bu buluş kas ve eklemlere değişik yönlerde, değişebilir kuvvet ve destek uygulanması amacıyla oluşturulmuş yumuşak giyilebilir bir ortez sistemidir.

Temelinde kozmonotların giydiği ‘Penguin Suit’ adı verilen özel kıyafet olan bir diğer deyişle uzay teknolojisinden ilham alınarak geliştirilen bir pediatrik fizik tedavi yöntemidir. İlk prototipi 1992 yılında geliştirilmiştir.

Vestibular sistemin hareket yeteneğimiz üzerinde önemi çok büyüktür. Vücudumuzun tüm bölgeleri pozisyon ve duruşumuzu koordine eden, yaptığımız hareket, eylem ve yönelmelerle ilgili bulundukları yerden beyine bilgi taşıyan reseptör organlarla doludur.
Tüm eklemlerde yoğun olarak bulunan ‘proproseptif’ ve ‘sensör’ organ denen bu reseptörler beyinle vücut kısımları arasındaki bu haber kanalında başrolde görev alırlar.

TheraSuit tedavi yönteminde kullanılan özel kıyafet büyük eklemlere kompresyon yaparak sıkıştırır. Bu sayede eklemlere derin bir basınç uygulanır. Böylece eklemdeki tüm sensör ve proprioseptif bilginin uyarılması ve bilinçlenmesi sağlanır.

TheraSuit’in eklemler üzerinde yaptığı bu değişiklik son derece önem arz eder. Aslında bu durum bebeklerin hatta yetişkinlerin öğrenme, büyüme ve gelişiminin nasıl olduğunu izah eden mekanizmanın temelidir.

Sensör organlar vücudun ne yaptığına, nasıl hareket ettiğini dair beyine devamlı bilgi gönderir; beyinse bunun akabinde vücudun nasıl, hangi yöne hareket etmesi gerektiği sinyalini  nöronlarla çevre dokulara iletir.

Beyin bu bilgi ve koordinasyon ağının merkezinde olan organdır. Devamlı surette düzeltme ve ayarlamalar yaparak ve dengede tutuşuyla doğru, düzgün ve zamanında hareket etmemizi sağlar. Kumanda beyindedir.

Serebral Palsi, doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında gelişen bazı beyin hasarlarının sonucunda ortaya çıkan klinik tablodur. Bu durum beyin ve vücut arasında nöronlar vasıtasıyla sağlanan bilgi alışverişi ve iletilerde hasara neden olur.

Bu tür beyin hasarı olanlarda özellikle serebral palsili çocuklarda SuitTherapy sensör ve proprioseptif organlara yardım ederek beyin ve vücut arasında yukarda bahsedilen ileti ve bilgi alışverişinin geri kazanılmasını sağlar.

Sinirlerin ileti hızını ölçen EEG yöntemiyle tedavinin öncesinde ölçülen anormal ileti hızlarının yoğun tedaviyle beraber normal değerlerini kazandığı gösterilmiştir.

SuitTherapy bunun yanında tedavinin bir  parçası olan, vücuda yerleştirilen elastik bantlardan oluşan özel kıyafet sayesinde kas gruplarında karşı direnç oluşturur. Bu sayede serebral palsili hasta oluşan bu dirence karşı hareket ettikçe kaslar kuvvetlenir. Kısaca metodun bir parçası olan bu özel kıyafet tedavide hızlandırıcı rol üstlenir.

Uzay terapi Metodu, serabral palsi, gelişim geriliği ve travmatik beyin hasarı gibi nörolojik bozukluklar için çok heyecan verici bir yaklaşım. Çeşitli teknikler ve metotların elemanlarını kombine ediyor ve temelleri egzersiz fizyolojisine dayanan sağlam bir mantığı var.Uzay Terapi
Uzay Terapi Methodu, serebral palisi, gelişim geriliği travmatik beyin yaralanması gibi nörolojik bozukluklar için çok heyecan verici bir yaklaşım. Fakat farklı teknik ve methodların en iyi özelliklerini birleştiriyor ve temelleri egzersiz fizyolojisine dayanan sağlam bir mantığı vardır.Anahtar nokta katılımcının kendi ihtiyaçları, güç ve zaaflarına dayanan bir kuvvetlendirme programı. Artan kuvvet, genellikle kendini günlük yaşam aktivitelerinde gösteriyor.

Uzay Terapi Methodu, yoğun ve spesifik bir egzersiz programına dayanıyor. Tedavide patolojik reflekslerin elenmesi ve yeni, doğru ve işlevsel hareket paternlerinin yerleştirilmesinin çok büyük bir önemi vardır.Uzay Terapi Methodu, çeşitli araçlardan yararlanır. Bir taneside Ortostatik terapi giysisi denilen yumuşak dinamik Propioseptif ortez. Uzay Terapi Methodu vücudu mümkün olduğu kadar normale yakın bir şekilde dezeltir. Doğru postüral düzgünlüğü yeniden sağlamanın kas tonusu, duyu ve vestibular fonksiyonu normalize etmede çok önemli bir rolü vardır.

Uzay Terapi Egzersiz Ünitesi, istenen hareketleri izole etmek ve bu hareketten sorumlu kas gruplarını kuvvetlendirmek için kullanılır. Uzay Terapi Egzersiz Ünitesi hareket açıklığı, kas ve eklem esnekliğinin yanında fonksiyonel becerilerin kazanılmasınıda sağlar. Uzay Terapi Methodu her bir bireyin büyüme ve gelişimini arttıran yapısal bir programdır.

Anahtar nokta katılımcının kendi ihtiyaçları kuvvetleri ve zaaflarına dayalı kurulmuş bir kuvvetlendirme programı. Artan kuvvet genellikle kendini günlük yaşam aktivitelerinde gösteriyor.
Uzay terapi Metodu yoğun ve spesifik bir egzersiz programına dayanıyor. Patolojik reflekslerin eliminasyonu ve yeni, doğru ve fonksiyonel hareket paternlerinin yerleştirilmesinin büyük bir önemi var.
Uzay terapi Metodunda çeşitli aletler kullanır. Bir tanesi de therasuit denilen yumuşak dinamik proprioseptif bir ortez. Uzay terapi vücudu mümkün olduğu kadar normale yakın bir şekilde düzeltir. Doğru postüral düzgünlüğü yeniden kurmanın kas tonusu, duyu ve vestibular fonksiyonu normalize etmede çok önemli bir rolü vardır.
Evrensel egzersiz ünitesi, istenilen hareketleri izole etmek ve bu hareketten sorumlu kas gruplarını kuvvetlendirmek kuvvetlendirmek için gerekli yetenekleri kazandırmak için kullanılır. Evrensel egzersiz ünitesi hareket genişliği, kas ve eklem esnekliği yanında fonksiyonel becerilerin kazandırılmasını sağlar.
Uzay terapi Metodu bireyin gelişimini ve büyümesini arttıran yapısal bir programdır.

Hikaye:

 • Uzay teknolojisinden esinlenerek geliştirilen bu tedavi metodu temelini Rusya’dan alır
 • Orijinaline kozmonotların giydiği özel kıyafet olan ‘Penguin Suit’ denmektedir
 • İlk başta bu kıyafet kozmonotların uzayda uzun süre kaldıklarında karşılaştıkları yer çekimi eksikliğinin olumsuz etkilerini (kas atrofisi, osteoporoz) önlemek amacıyla dizayn edildi.
 • 1990’lı yıllarda ‘suit’ nöromuskuler rahatsızlıkları olan çocuklarda kullanıldı.

Uzay terapi Metodu:

 • Suit ve Evrensel Egzersiz Ünitesinden oluşur. (EEÜ, serebral palsili çocuklar için bireysel yoğun kuvvetlendirme programıdır)
 • İmmobilizasyonun etkileriyle savaşır.
 • Kuvvetlendirme eğitiminin prensiplerine dayanır.
 • Özürlü çocuğun bedenini, sağlam bir çocuğunki gibi eğitir.
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyonda, sağlık ve fitness alanlarından faydalanılarak oluşturulan yeni bir yaklaşım.
 • Kişinin gelişimini ve büyümesini arttıran yapısal bir program.

Ana Hedefler:

 • Çocuğun kas tonusunu standart duruma getirmek
 • Aktif hareket miktarını arttırmak
 • Kuvvet ve dayanıklılığı arttırmak
 • ‘Bağımsız birey’ hedefiyle çalışır. Çocuğun fonksiyonel becerilerini geliştirmesine olanak sağlayarak, yeni kuvvetlenen kas gruplarını kontrollü hale getirmek.

SUIT

Elastik bant sistemi sayesinde birbirine bağlantılı; başlık, yelek, diz yastıkları ve ayakkabı bileşenlerini içeren yumuşak, proprioseptif, dinamik ortez. Çocuğun ilerleme ve gelişimini hızlandırmak için yoğun egzersiz programımızla kombine ettiğimiz güvenilir, etkili bir araç.

 • Propriosepsiyonu geliştirir.
 • Patolojik refleksleri azaltır.
 • Bedenin genel duruşu ve düzgün hareket paternlerini yeniden inşa eder.
 • Harici denge sağlar ve zayıf kasları destekler.
 • Vücudun görünüşünü düzeltir.
 • Vestibular sistemi etkiler.
 • Merkezi sinir sistemini yeniden eğitmek üzere beyni uyarır.
 • Dokunsal ve duyusal uyarı sağlar.
 • Konuşmanın kazandırılması ve akıcılığını sağlar.
 • Vücudu ağırlık şeklinde basınçla yükler.
 • Yeni öğrenilen hareketler ve fonksiyonel becerilerin gelişimini hızlandırır.

Endikasyonları:

 • Serebral palsili çocuklar
 • İnme (felç) hastaları
 • Travmatik beyin yaralanmaları
 • Omurilik hasarları
 • Nöromuskuler hastalıklar

Tipik Yoğun Egzersiz Programı:

Günde 3-4 saat, haftada 5 gün- 3-4 hafta
İlk hafta: Tonus azaltılması üzerinde çalışma, patolojik hareket kalıplarını azaltma, aktif düzgün hareket kalıplarını arttırma ve genel kuvvetlendirme
İkinci hafta: Hareketlenen sorumlu spesifik kas gruplarının kuvvetlendirilmesi üzerinde çalışma
Üçüncü hafta: Artan kuvvet ve dayanıklılığı kullanarak çocuğun fonksiyonel seviyesini geliştirme (oturma, emekleme, yürüme)
Nasıl Etkili Oluyor:

 • Patolojik hareket kalıplarını azaltır
 • Kuvveti arttırır
 • Kas kontrol ve koordinasyonunu arttırır
 • Dayanıklılığı arttırır
 • Fonksiyonel aktiviteleri arttırır (oturma, emekleme, yürüme gibi