HAKKIMIZDA

      Gelişim süreci içinde genel işlevlerde normalden önemli derecede gerilik, bunun yanında uyumsal davranışlarda yetersizlik gösteren ve fiziksel gelişimlerinde gerilik yaşayan bireylerin zihinsel, ruhsal, sosyal, fiziksel ve özel eğitim alanlarında profesyonel ihtiyaçlarına yönelik;

Kurumumuzda eğitim gören hastalarımız servis araçlarıyla gözetmenler eşliğinde getirilip eğtimleri tamamlanınca gözetmenler eşliğinde servis araçlarıyla evlerine bırakılmaktadırlar.

  • Öz bakım becerilerini kazandırmak,
  • Pratik iletişimini ve konuşma becerisini geliştirmek,
  • Günlük yaşamın gerektirdiği sosyal uyumu sağlamak,
  • Aileye yönelik sosyal destek,
  • Sosyal entegrasyon,
  • Aile eğitimi,
  • Davranış problemleri,
  • Fiziksel gelişim alanlarında gerekli rehabilitasyon programlarının hazırlanması ve sunulmasına ilişkin esasları, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
  • Okuma–yazma gibi temel akademik becerilerini kazandırmak ve geliştirmektir.